Home » Doneren

Doneren

Wilt u inwoners van Leidschendam-Voorburg steunen die vanwege een acute noodsituatie hard hulp nodig hebben en ook nog een gedeelte van uw gift terugkrijgen? De Nederlandse belastingregels maken dat mogelijk.
Giften aan goede doelen zijn namelijk vaak (deels) aftrekbaar. Dit betekent dat u een aanzienlijk deel van uw gift terug kunt krijgen van de belastingdienst.

Giften

Donaties van bedrijven en particulieren worden zeer op prijs gesteld. Dit kan met een eenmalige of met een periodieke gift. In geval van een periodieke gift kunt u gebruik maken van het belastingvoordeel dat de ANBI-status biedt. In een schenkingsovereenkomst legt u vast dat u periodiek eenzelfde bedrag aan Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg schenkt voor minimaal 5 jaar. Uw gehele gift is dan jaarlijks volledig aftrekbaar, want er geldt dan geen minimum van 1% en ook geen maximum gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift.

Uiteraard zijn wij ook blij met eenmalige giften.

U kunt uw gift voor een speciale doelgroep/situatie labelen en aangeven hoe u wilt dat uw gift besteed wordt. Met inachtneming van de privacywetgeving krijgt u dan te horen hoe uw gift besteed is.

SSFLV is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) volgens de eisen van de Belastingdienst.