Home

Eind 2018 is het Sociaal Fonds omgevormd tot een Stichting Sociaal Fonds Leidschendam- Voorburg.

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

De afkorting voor de stichting is SSFLV

SSFLV is een stichting die tot doel heeft om inwoners van de gemeente Leidschendam en Voorburg met financiële urgente problemen te helpen, daar waar wettelijke voorzieningen niet, of niet tijdig, een oplossing bieden.
SSFLV is een samenwerking van de gemeente, de diaconieën van de protestantse kerken, alsmede de rooms- katholieke kerken in Leidschendam-Voorburg.
Voor de aanvraag van een financiële bijdrage aan SSFLV  moet door een hulpverlenende instantie, (bijv. Kwadraad, WOEJ, MEE, Limor, Schuldhulpmaatjes, consulenten werk en inkomen, e.d.) een aanvraagformulier worden ingevuld. Elke aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een aantal vaste criteria.
Bij goedkeuring betaalt SSFLV de rekening van de inwoner aan de leverancier die het gevraagde product levert of gaat leveren.
SSFLV heeft zakelijke afspraken gemaakt met BBC voor o.a. witgoed, met SMIZ voor een bed en/of matras, met kringloopwinkel Rataplan voor meubilair, kleingoed en een 2e hands fiets.

Het budget van de stichting SSFLV wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de  gemeente en de protestantse en katholieke kerken. De gezamenlijke kerken voor de ene helft en de gemeente voor de andere helft.

De SSFLV heeft de ANBI-status waardoor het mogelijk is om ook een bijdrage te vragen van een aantal vermogensfondsen. Met steun van die fondsen kunnen meer aanvragen in behandeling worden genomen.

Situatie in Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg onderscheidt zich niet van de rest van Nederland als het gaat om het aantal huishoudens dat in armoede leeft. Een deel hiervan raakt jaarlijks in een financiële noodsituatie.

Daarnaast zijn er ook huishoudens die boven de armoedegrens zitten, maar wel armoede kennen en die gezien hun inkomen net niet in aanmerking komen voor de diverse regelingen zoals de Ooievaarspas, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, de Voedselbank, en Stichting Leergeld.

Bekijk ons beleidsplan hier.

* De stichting heeft de ANBI-status.