Home » Werkwijze

Werkwijze

Aanvragen van een financiële bijdrage kan alleen via een hulpverlenende instelling uit Leidschendam-Voorburg, door middel van een aanvraagformulier dat moet worden ingevuld en ondertekend door zowel de hulpverlener als de inwoner.

Het aanvraagformulier wordt vervolgens in behandeling genomen door een aangewezen medewerker van Kwadraad (Maatschappelijk Werk).

U kunt de volgende e-mail adressen gebruiken: c.hartmann@kwadraad.nl en m.degrave@kwadraad.nl.

Indien aan de criteria is voldaan, wordt het – geanonimiseerde – formulier met een advies voorgelegd aan het bestuur van SSFLV.
Vervolgens neemt het bestuur een beslissing om een bijdrage wel of niet te verstrekken. De aanvraag kan binnen een werkweek worden afgehandeld indien alle informatie beschikbaar is. In spoedeisende gevallen kan het bestuur binnen 24 (werkdagen) een besluit nemen.

Criteria die SSFLV hanteert:

Teneinde de aanvraag/hulpvraag zo snel en doelmatig mogelijk te verwerken zijn de volgende punten van belang:

 • Er moet hulpverlening voor de cliënt zijn ingezet. Aanvragen kunnen alleen door die hulpverleners worden ingediend.
 • Er moet sprake zijn van urgentie.
 • Een bijdrage van SSFLV per cliënt is altijd eenmalig.
 • Er moet door de gift een perspectief zijn op verbetering van de (leef-)situatie van de cliënt.
 • Er worden geen giften achteraf verstrekt.
 • SSFLV hanteert een maximum bedrag. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
 • Er worden door SSFLV geen vaste periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc.. Een eenmalige bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan alleen worden verstrekt indien de belanghebbende tijdelijk niet in staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen e.d.) te betalen. Dit kan door middel van supermarktbonnen.
 • Er worden er geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie, gezinshereniging, studie in het binnen- of buitenland,
 • Medische behandelingen vallen onder de basis zorg. Alternatieve medische behandelingen worden niet vergoed.
 • Bij urgente tandarts kosten, worden alleen kosten vergoed die te maken hebben met een structurele oplossing voor het probleem. (voorbeeld: pijnbestrijding in de vorm van trekken van tand/kies, aanmeten van een kunstgebit , ondersteuning bij kosten hiervan)
 • De bijdrage van SSFLV wordt altijd direct aan de leverancier overgemaakt. (voor een aantal goederen zal een bruikleenovereenkomst worden opgemaakt)
 • In uitzonderlijke gevallen kan SSFLV de bijdrage overmaken naar de hulpverlener.
 • De aanvraag dient altijd te worden ondertekend door de inwoner en de hulpverlener.

Werkwijze: download het aanvraagformulier

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.