Home » Werkwijze

Werkwijze

Een aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen via een hulpverlenende instelling worden gedaan, door middel van een aanvraagformulier dat moet worden ingevuld en ondertekend door zowel de hulpverlener als de inwoner.
Het aanvraagformulier wordt vervolgens in behandeling genomen door een aangewezen medewerker van Kwadraad (Maatschappelijk Werk).
Elke aanvraag wordt, in het kader van de privacy, zonder naam en adres van degene voor wie de aanvraag is ingediend, door meerdere bestuursleden beoordeeld. Hiervoor zijn criteria opgesteld.  De hulp moet in ieder geval het probleem echt oplossen.

Indien aan de criteria is voldaan, wordt het – geanonimiseerde – formulier met een advies voorgelegd aan het volledige bestuur van SSFLV.

Vervolgens neemt het bestuur een beslissing om een bijdrage wel of niet te verstrekken. De aanvraag kan binnen een werkweek worden afgehandeld, indien alle informatie beschikbaar is. In spoedeisende gevallen kan het bestuur binnen 24 uur een besluit nemen.

U kunt de volgende e-mail adressen gebruiken: c.hartmann@kwadraad.nl of a.bhattoe@kwadraad.nl

Criteria die SSFLV hanteert:

Teneinde de aanvraag/hulpvraag zo snel en doelmatig mogelijk te verwerken zijn de volgende punten van belang:

 • Er moet hulpverlening voor de inwoner zijn ingezet. Aanvragen kunnen alleen door die hulpverleners worden ingediend.
 • Er moet sprake zijn van urgentie.
 • Per inwoner wordt slechts één aanvraag per kalenderjaar goedgekeurd.
 • Er moet door de bijdrage een perspectief zijn op verbetering van de (leef-)situatie van de inwoner.
 • Er worden geen bijdragen achteraf verstrekt.
 • Reeds betaalde nota’s worden niet vergoed.
 • SSFLV hanteert een maximum bedrag. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
 • Er worden door SSFLV geen vaste periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc.. Een eenmalige bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan alleen worden verstrekt indien de inwoner tijdelijk niet in staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen e.d.) te betalen. Dit kan door middel van supermarktbonnen.
 • Er worden geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie, gezinshereniging, studie in het binnen- of buitenland,
 • Medische behandelingen vallen onder de basis zorg. Alternatieve medische behandelingen worden niet vergoed.
 • Bij urgente tandartskosten, vergoedt SSFLV eventueel geheel of gedeeltelijk de eigen bijdrage die de zorgverzekeraar vraagt voor het aanmeten van een geheel/gedeeltelijk kunstgebit.
 • De bijdrage van SSFLV wordt altijd direct aan de leverancier overgemaakt.
 • Voor een aantal goederen zal een bruikleenovereenkomst moeten worden ondertekend.
 • In uitzonderlijke gevallen kan SSFLV de bijdrage overmaken naar de hulpverlener, echter nooit naar de inwoner.
 • De aanvraag dient altijd te worden ondertekend door de inwoner en de hulpverlener.

Werkwijze: download het aanvraagformulier

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.