Home » Links

Links

Samenwerking

De stichting werkt nauw samen met hulpverlenende instellingen in Leidschendam-Voorburg, zoals Kwadraad (Algemeen Maatschappelijk werk), Consulenten schuldhulpverlening, Consulenten Werk en Inkomen, Schuldhulpmaatje, Stichting WOEJ, Stichting MEE, Stichting Fonteynenburg, Stichting LIMOR, Buurtman / vrouw, Vluchtelingenwerk, Memphys GGZ, Humanitas, Jeugdformaat, Het aanmeldpunt voor Jeugdteam, A&A.
Informatie over genoemde organisaties is te vinden via de websites van de organisaties zelf.

De reeds bestaande samenwerking met de Rooms-Katholieke Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse Diaconie en de Gemeente wordt voorgezet.

Verder zal gezocht worden naar samenwerking met andere (sociale) fondsen.

De Gemeente Leidschendam-Voorburg en Kwadraad (Maatschappelijk Werk) steunen SSFLV financieel door de kosten van de aangewezen Kwadraad medewerkers op zich te nemen.

Fondsen

De fondsen die ons nu op ad hoc basis ondersteunen zijn:

Na het verkrijgen van de ANBI-status zullen wij deze fondsen vragen om een jaarlijkse bijdrage te geven aan de stichting.

Verder zullen ook andere vermogensfondsen worden benaderd.