Home » Eén jaar Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

Eén jaar Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

Een jaar geleden is het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SSFLV) van start gegaan.

Het Sociaal Fonds is er voor mensen die tijdelijk in financiële problemen verkeren en waar geen wettelijke regelingen meer voor gelden. Zo is er in het afgelopen jaar ondermeer geld gegeven voor een kapotte koelkast, wasmachine, inrichtingskosten en voorkoming huisuitzetting.

Een aanvraag voor financiële hulp moet worden gedaan via een hulpverlenende instantie. Dat kan zijn maatschappelijk werk, vluchtelingenhulp, gemeentelijke consulenten, arm in arm etc. Aanvrager en hulpverlener vullen samen een formulier in dat na ondertekening kan worden ingediend. Het aanvraagformulier staat op onze website.

Het Sociaal Fonds bestond al langer maar heeft een jaar geleden een officiële status als stichting gekregen. Het fonds krijgt haar geld van de gemeente en de verschillende kerken en richt zich op de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

Wilt u meer weten over het Sociaal Fonds en de werkwijze, kijk dan op www.ssflv.nl of stuur een mail naar info@ssflv.nl

 

‘Samen sterk voor de samenleving’

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SSF-LV) is aangesloten bij het  ‘Platform Filantropie Leidschendam-Voorburg’.

Januari 2020